Šta je to vatrostalni materijal i koja je njegova osnovna namena

Uopšteno rečeno, pod ovim pojmom podrazumeva se nemetalni (keramički) materijal koji u dodiru sa otvorenim plamenom ili velikom količinom toplotne energije zadržava stabilnu fizičkohemijsku strukturu. Uvek se sastoje od glavnog konstituenta i dodataka.

Prisustvo, primena i zastupljenost vatrostalnih materijala u našem živitu, okolini, industriji, dakle u kompletnom okruženju, veoma je rasprostranjeno. Često toga nismo ni svesni. Industrija, zdravstvo, domaćinstvo, pa ako hoćemo i naš svakodnevni život, nalaže njihovu upotrebu.

Najprostiji primer, jeste glina (ilovača), kojom su se u davnim vremenima oblagala ložišta u domaćinstvima. U cementnoj (i ne samo cementnoj) industriji, gde su procesi u pogledu potrebe za energijom visiko zahtevni, vatrostalni materijal ima višestruku ulogu :

  1. Da sve skuplju energiju zadrži unutar proizvodnih postrojenja, a samim tim omogući njen racionalan utrošak.
  2. Da zaštiti metalni plašt postrojenja od oštećenja ili uništenja.
  3. Da egzotermni segment proizvodnih procesa učini sigurnim u odnosu na lica koja u njemu učestvuju.

Pored toga, obzirom na svoju prirodu i namenu, vatrostalni materijali treba da iposeduju i neke nezaobilazne osobine:

1.    Prihvatljivu cenu

  1. Zadovoljavajuću otpornost na sva naprezanja koja se javljaju u toku rada postrojenja(reaktivnost vrele sirovinske smeše, abrazija, termošok, širenje pod uticajem toplote, razne vrste mehaničkih naprezanja …)
  2. Još jedna bitna karakteristika koja igra sve veću ulogu i to ne samo u oblasti vatrostalstva, jeste ekološka prihvatljivost.