SKRAĆENICA                                                     ZNAČENJE SKRAĆENICE                                                     KOMENTAR

1. ” BZR”                                                               Bezbednost i zdravlje na radu

2. “VOz”                                                                vatrostalni ozid