U prilogu su biografije plenarnih predavača:

Ilija Nasov

Maja Dutour Sikirić

Mira Vukčević

Mirko Gojić

Rebeka Rudolf

Vesna Babić Ivančić

Vukoman Jokanović