Radovi iz 2012:

  1. Monolitni ozidi: nanotehnologija i vatrostalstvo

  2. Uticaj primene alternativnih goriva na izdržljivost vatrostalnog ozida

  3. Uticaj procesnih promenljivih na radni vek vatrostalnih ozida metalurških peći

  4. Prisustvo Katedre za Metalurško inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakuleteta u Beogradu u oblasti vatrostalnih materijala u regionu

  5. Stanje i perspektive nemetalnih mineralnih sirovina u Srbiji

  6.  Moguća primjena glina ležišta “Kruhari” kod Sanskog Mosta

  7. Keramičke i vatrostalne sirovine Bosne i Hercegovine

  8. Geološke i vatrostalne karakteristike sivih i bijelih keramičkih glina ležišta ,,Kečkovac” u Sočkovcu