Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je poslednji rok za slanje apstrakata i prijavu učešća na ROSOV PIN 2014  20.10.2014. godine (molimo za poštovanje ovog roka kako bi Organizacioni odbor blagovremeno izvršio sve pripreme).

Konačni rok za uplatu kotizacije je 23.10.2014. (http://www.rosov.rs/wp-content/uploads/2014/06/placanje.pdf).
Prijavljene radove koji prođu recenziju, uz uredno plaćenu kotizaciju, biće štampani u časopisima sa SCI liste i vodećim nacionalnim časopisima ( http://www.rosov.rs/skup/ ).

Molimo učesnike koji žele da korise naš organizovani  prevoz Beograd-Novi Sad-Andrevlje i obratno,  da pisanim putem do 18.10.2014. obaveste Organizacioni odbor  zbog rezervacije  mesta.

Takođe,  molimo učesnike da pisanim putem do 18.10.2014. obaveste Organizacioni odbor o želji da po završetku konferencije posete Petrovaradinsku  tvrđavu  ili cementaru  Lafarge BFC u Beočinu.

Obaveštavamo  učesnike da će od  Novog Sada do mesta Andrevlje biti istaknute table sa oznakom ROSOV sa odgovarajućim putokazima. Prvi  putokaz biće postavljen  na ulazu  u Beočin, iz pravca Novog Sada.

U slučaju popunjenosti smeštajnih  kapaciteta  u hotelu “Andrevlje”, preporučujemo alternativni smeštaj:

  • u 5 km udaljenom Beočinu, u restoranu „Karaš“ (tel. +381-21-870-870,  www.restoran-karas.co.rs ),
  • u motelu „Ilidža” (tel. +381-21-461-158) koji se nalazi desetak kilometara od Andrevlja
  • u motelu „Kordun” u Sremskoj Kamenici (tel. +381-021-462-860)
  • u vili “Evanđelina” u Sremskoj Kamenici (tel. +381-021-464-111, vilaevandjelina.com)

Organizacioniodbor
ROSOV PIN 2014
06.10.2014.