Odlaganje ROSOV PIN 2020

Nažalost i pored najbolje volje da održimo ROSOV pocetkom septembra, zbog izuzetno komplikovane epidimiološke situacije, organizacioni i Naučni odbor ROSOV PIN 2020 doneo je odluku da konferenciju odloži za sledeću godinu. Želja nam je da konferencija bude organizovana na [to vi[em nivou, što u sadašnjim prilikama nije moguće. Razvoj pandemije je nepredvidiv, tako da bilo koji fiksan datum zasada nije moguće definisati. Dragi naši prijatelji, kolege, predavači i potencijalni učesnici konferencije duboko žalimo što smo bili prinuđeni da donesemo ovakvu odluku. Verujemo da nas razumete i da ćemo se čim se prilike dovedu u neku normalniju situaciju održati našu konferenciju na zadovoljstvo svih nas.

 

Organizacioni I Nau;ni odbor ROSOV PIN 2020