U prilogu se nalaze biografije plenarnih predavača: