Last call

Dear colleagues,

The deadline for the abstract submission for the Second regional round table: Refractory, Process industry and Nanotechnology ROSOV PIN 2014 is prolonged till October 20th. The conference will be held in Center for Industrial and Technological development ”Andrevlje”, on Fruška Gora mountain, Serbia (http://www.ceptor.vojvodina.gov.rs/), on October 23-24th, 2014 ( http://www.rosov.rs/skup/conference-information/ ).

Conference is organized by the Vinča Institute of Nuclear Sciences, Engineering Academy of Serbia, Lafarge BFC Beočin and company REAL S Beograd.

The list of plenary and invited speakers is available at http://www.rosov.rs/skup/lectures-rosov-2014/.

All other works will be presented in the form of poster according to the instructions given on the web site. Three best posters, of authors younger than 35 years, will be awarded. The best of them will be additionally awarded with 300 €.

All papers presented at ROSOV PIN 2014 in the framework of plenary and invited lectures or at the poster presentations can be submitted for publication in SCI journals: Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, and leading national journals: Metallurgical and Materials Engineering and Serbian Dental Journal.

The Organizing Committee
ROSOV PIN 2014

 

 

 

 

Poslednji poziv

Drage kolege,

Rok za predaju apstrakata za Drugi regionalni okrugli sto: Vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije ROSOV PIN 2014 je produžen do 20.10.2014. Konferencija će se održati u Centru za privredno-tehnološki razvoj ”Andrevlje” na Fruškoj Gori (http://www.andrevlje.vojvodina.gov.rs/index.php?lang=UTF-8), 23-24. oktobra 2014. godine.  (http://www.rosov.rs/skup/  )

Organizatori konferencije su Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Inženjerska akademija Srbije, Lafarge BFC Beočin i kompanija REAL S Beograd.

Spisak plenarnih i predavanja po pozivu možete preuzeti na http://www.rosov.rs/strucni-radovi/rosov-pin-2014-6/.

Svi drugi radovi biće predstavljeni u formi postera prema uputstvu datom na web stranici. Tri najbolja postera, učesnika mlađih od 35 godina, biće nagrađena. Najbolji među njima biće dodatno nagrađen sa 300 €.

Svi radovi saopšteni na ROSOV PIN 2014, u okviru plenarnih i pozivnih predavanja, kao i radovi saopšteni na poster prezentacijama, mogu da budu podneti za objavljivanje u časopisima sa SCI liste: Chemical Industry i Chemical Engineering Quarterly  i vodećim nacionalnim časopisima Metallurgical and Materials Engineering i Serbian Dental Journal.

Organizacioni odbor

ROSOV PIN 2014

 

 

 

Poslednje saopštenje

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je poslednji rok za slanje apstrakata i prijavu učešća na ROSOV PIN 2014  20.10.2014. godine (molimo za poštovanje ovog roka kako bi Organizacioni odbor blagovremeno izvršio sve pripreme).

Konačni rok za uplatu kotizacije je 23.10.2014. (http://www.rosov.rs/wp-content/uploads/2014/06/placanje.pdf).
Prijavljene radove koji prođu recenziju, uz uredno plaćenu kotizaciju, biće štampani u časopisima sa SCI liste i vodećim nacionalnim časopisima ( http://www.rosov.rs/skup/ ).

Molimo učesnike koji žele da korise naš organizovani  prevoz Beograd-Novi Sad-Andrevlje i obratno,  da pisanim putem do 18.10.2014. obaveste Organizacioni odbor  zbog rezervacije  mesta.

Takođe,  molimo učesnike da pisanim putem do 18.10.2014. obaveste Organizacioni odbor o želji da po završetku konferencije posete Petrovaradinsku  tvrđavu  ili cementaru  Lafarge BFC u Beočinu.

Obaveštavamo  učesnike da će od  Novog Sada do mesta Andrevlje biti istaknute table sa oznakom ROSOV sa odgovarajućim putokazima. Prvi  putokaz biće postavljen  na ulazu  u Beočin, iz pravca Novog Sada.

U slučaju popunjenosti smeštajnih  kapaciteta  u hotelu “Andrevlje”, preporučujemo alternativni smeštaj:

 • u 5 km udaljenom Beočinu, u restoranu „Karaš“ (tel. +381-21-870-870,  www.restoran-karas.co.rs ),
 • u motelu „Ilidža” (tel. +381-21-461-158) koji se nalazi desetak kilometara od Andrevlja
 • u motelu „Kordun” u Sremskoj Kamenici (tel. +381-021-462-860)
 • u vili “Evanđelina” u Sremskoj Kamenici (tel. +381-021-464-111, vilaevandjelina.com)

Organizacioniodbor
ROSOV PIN 2014
06.10.2014.

Važno saopštenje

Poštovane kolege,

U nameri da predstojeći skup učinimo što uspešnijim, „Organizacioni odbor ROSOV PIN 2014“ doneo je odluku da promeni lokaciju njegovog održavanja. S tim u vezi,obaveštavamo Vas, da će se skup umesto u hotelu „Park“ u Novom Sadu, održati u Centru za privredno-tehnološki razvoj ”Andrevlje”, smeštenom u prelepom okruženju Nacionalnog parka “FRUŠKA GORA” (20km od NovogSada).U tehničkom smislu, opremljen je svim savremenim sredstvima audio-vizuelne i Wi-Fi komunikacije, veoma dopadljivim i luksuznim jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim sobama i apartmanima, prostorom za plenarni i sekcijski rad. Mnogi, izuzetno respektovani, privredni subjekti koriste centar u svrhu vrlo ozbiljnih skupova i stručnog usavršavanja.   Uveravamo Vas, da objekat raspolaže svim potrebnim atributima, koji će doprineti da predstojeći skup bude uspešan kao i prethodni. I više od toga. (http:/www.ceptor.vojvodina.gov.rs/)

Istovremeno, obaveštavamo Vas da je navedena promena rezultirala sledećim sadržajem za iznos uplaćene kotizacije, a to je:

Prvi dan:

 • Dva kafe posluženja, ručak i svečana večera
 • Prevoz autobusom na relaciji Beograd – Novi Sad – Andrevlje i obrnuto

Drugi dan:

 • Dva kafe posluženja i ručak
 • prevoz autobusom na relaciji Beograd – Novi Sad – Andrevlje i obrnuto
 • obilazak Petrovaradinske tvrđave ili cementare Lafarge BFC Beočin

Zatim:

 • poklon knjiga svim učesnicima skupa
 • novčana nagrada u iznosu od 300 evra biće uručena autoru (do 38 godina starosti) čiji rad po oceni učesnika Skupa izazove najveću pažnju rangirano po oceni učesnika
 • dva kompleta po tri knjige za drugo i treće mesto, takođe za autore starosti do 38 godina

U nadi Vašeg prijavljivanja i praćenja dešavanja oko ROSOV PIN 2014 mi Vas u iščekivanju najsrdačnije pozdravljamo.

 

Organizacioni odbor

ROSOV PIN 2014

 

 

Dear colleagues,

In order to upcoming conference make more sucssesful, „The Organizing Committee ROSOV PIN 2014” have made a decision to change maintenance location. In correlation with that, we inform you about new conference place. Instead of hotel „Park” in Novi Sad, it will be held in Center for Economic and Technological Development „Andrevlje”, placed in beautiful surroundings of national park „FRUSKA GORA” (20 km from Novi Sad). Technically, it is fitted with all modern means of audiovisual communication and Wi-Fi, very nice and luxury single, double, triple rooms and apartments, also spaces for plenary and section work. Many, extremely respected  economic entities are using this centar to organize serious conference and professional development. We assure you that the center have all necessary atributes for successful conference like the past one, and more. (http:/www.ceptor.vojvodina.gov.rs/)

Also, we inform you that conference fee in new conditions include:

The First day:

 • Two coffee servings, lunch and formal dinner
 • Bus transport on relation Belgrade-Novi Sad-Andrevlje and back

The Second day:

 • Two coffee servings and lunch
 • Bus transport on relation Belgrade-Novi Sad-Andrevlje and back
 • Tour of Petrovaradin or cement factory Lafarge BFC

Also:

 • Book as a gift for all participants
 • Money award in the amount of 300 € will be delivered to the author (under the age of 38) the best assessed by the other participants
 • Two sets by three books for the second and the third places, also for authors under the age of 38.

Hoping your application and follow-up event ROSOV PIN 2014 with best regards,

The Organizing Committee

ROSOV PIN 2014

 

 

 

Program konferencije 2014

Program konferencije možete preuzeti ovde.

Predavanja na Rosov-u

Plenarna predavanja

1. Osnovni principi dizajniranja materijala u oblasti vatrostalstva, procesnih tehnologija i nanomedicine, zasnovani na nanotehnologijama
Vukoman Jokanović
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

2. Površinski aktivne tvari u sintezi anorganskih materijala
Maja Dutour-Sikirić
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska

3. PVD plazma tehnologija i dizajniranje nano-prevlaka za solarne primene
Ilija Nasov
Institut za fiziku “Kiril i Metodije, Skoplje,  Makedonija

4. Postupci korozione zaštite dentalnih legura i karakterizacija prevlaka
Rebeka Rudolf
Mašinski fakultet, Maribor, Slovenija

5. Povezanost mikrostrukture i funkcionalnih svojstava legura sa preosetljivošću oblika
Mirko Gojić
Zavod za fizičku metalurgiju, Metalurški fakultet Sisak, Hrvatska

6. Osobine geopolimera zasnovanih na crvenom mulju kao funkcija sirovinske smeše i karakteristika aktivatora
Mira Vukčević
Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora

Predavanja po pozivu

Sekcija: Procesna industrija

1. Nanokompoziti zasnovani na bakru, niklu i aluminijumu: različite arhitekture i primene
Željko Kamberović
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd, Srbija

2. Napredne integrisan tehnike elektronske spektroskopije za karakterizaiju površina nanostrukturnih metalnih materijala
Monika Jenko
Institut za kovinske metale i tehnologije, Ljubljana, Slovenija

3. Katalizatori: od nanotehnologije do primene
Nenad Radić
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju; Beograd, Srbija

4. Poboljšanje kvaliteta novih dodatnih materijala za elektrulučno zavarivanje
Nikola Bajić
Institut za hemijske izvore struje, Beograd, Srbija

5. Nanodijamanti i grafen iz propan-butan/kiseonik plamena
Miroljub Vilotijević
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

6. Proizvodnja, karakterizacija i manipulacija sa polimernim ljuspicama tečnih kristala holesterola i njihova moguća primena
Anka Trajkovska Petkovska,
Univerzitet “Sveti Kliment Ohridski”, Bitolj, Makedonija

Sekcija: Vatrostalstvo

1. Implementacija nedestruktivnih metoda za praćenje degradacije  vatrostalnih materijala izloženih termošoku
Tatjana Volkov Husović
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija

2. Mineralne sirovine i metode njihove pripreme za primenu u vatrostalstvu i procesnoj industriji
Ljubiša Andrić
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija

3. Vatrostalni i keramički resursi Bosne i Hercegovine
Amir Baraković
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Tuzla, Bosna i Hercegovina

4. Vatrostalstvo u cementnoj industriji
Goran Lazić
Lafarge BFC, Beočin, Srbija

5. Usaglašavanje evropskih propisa i standarda (EN) sa nacionalnim (SR) iz oblasti vatrostalnih materijala
Sanja Martinović
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija 

6. Niskocementni vatrostalni betoni: sastav, svojstva i primena
Milica Vlahović
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,  Srbija 

Sekcija: Nanotehnologije

1. Mehanizmi kristalizacije kalcijevih fosfata in vitro i in vivo
Vesna Babić-Ivančić
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska

2. Biološki aspekti primene nanomaterijala u tkivnom inženjerstvu
Dejan Marković
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

3. Tkivno inženjerstvo kosti u maksilofacijalnoj regiji
Petrović Milan,
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

4. Nanomaterijali u endodonciji
Živković Slavoljub
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

5. Biokompatibilnost i bioinduktivnost materijala na bazi kalcijum silikata i hidroksiapatita
Violeta Petrović
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

6. Biomično dizajniranje nosača i kontrolisano otpuštanje lekova
Božana Čolović
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

7. Ugljenicni nanostrukturni materijali: teorijski aspekti i primena u elektronici i medicini
Duško Borka
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija 

8. Elektronska paramagnetna rezonanca i nanomaterijali
Dušan Milivojević
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

 

 

 

Prvo obaveštenje

Drugi regionalni okrugli sto:

Vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije 

Organizatori Okruglog stola:

- Institut za nuklearne nauke „VINČA“ Beograd,
- Inženjerska akademija Srbije, Beograd
- Fabrika cementa Lafarge BFC, Beočin i
- Proizvođač vatrostalnog materijala REAL S , Beograd 

Drugi regionalni okrugli sto vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije (ROSOV PIN 2014) fokusiran je na povezivanju različitih vrsta nanotehnologija sa konvencionalnim tehnologijama u vatrostalstvu i procesnoj industriji. Nanotehnologije nisu prisutne samou savremenim „high tech“ tehnologijama.One su na različite načine prisutne u svim klasičnim tehnologijama primenjenim u procesnoj industriji i vatrostalstvu, dajući materijalima potpuno drugačije mehaničke i korozione karakteristike.

Okrugli sto se organizuje u tri različite sekcije:

 1. Sekcija posvećena vatrostalstvu, uključujući i pripremu mineralnih sirovina,
 2. Sekcija procesnih tehnologija, uključujući cementnu industriju, staklarsku industriju, industriju gvožđa i čelika i obojenu metalurgiju,
 3. Sekcija za nanotehnologije, obuhvata opšte principe nanotehnologija i njihovo mesto u razvoju naprednih vatrostalnih materijala i keramičkih materijala u širem smislu reči, metalurgiji praha i ugljeničnim materijalima

Svaka sekcija biće organizovana tako da sadrži 3-5 plenarnih predavanja najrenomiranijih predavača iz Srbije, kao i cele regije i šire. Predavanja će biti saopštena na engleskom ili srpskom jeziku. Svi ostali prilozi biće uključeni u odgovarajuće poster sekcije. Pored plenarnih predavanja biće organizovano 3-5 predavanja po pozivu, u koja će biti prvenstveno uključeni mlađi izuzetno prepoznatljivi saradnici. Ostala saopštenja biće data u okviru poster prezentacija.

Najbolje predavanje po pozivu i najbolji poster biće posebno nagrađeni.

Organizator ima nekoliko posebnih želja:

da skupi što više poslovnih ljudi: renomiranih prizvođača, potrošača i izvođača usluga u oblasti vatrostalstva i procesne industrije posebno

- da otvori inovativne puteve prodoru novih tehnologija zasnovanih na nanotehnologijama u različite vrste procesne industrije; cilj ovakve akcije jeste da se kreiraju potpuno novi proizvodi i da se ubrza tehnološki progres u industrijama koje su najviše zastupljene u našem regionu.

ostvarivanje potpuno novih pristupa i tehnoloških koncepata.

Posebno ohrabrujemo mlađe saradnike da svoju inventivnost usmere ka ovim oblastima tehhnologije. Dobro su došla i inovativna predavanja i iz nekih potpuno novih oblasti otvorenih ka budućnosti kao što su keramike i ugljenični materijali.

Radovi saopšteni na Okruglom stolu ili prikazani na poster sekcijama biće objavljeni u vrhunskom domaćem časopisu i najbolji među njima napisani na engleskom jeziku bice podneti na objavljivanje u nekom časopisu sa SCI liste.  

Drugi regionalni okrugli sto o vatrostalstvu procesnoj industriji i nanotehnologijama (ROSOV PIN 2014)održaće se u Novom Sadu u periodu od 23.10-24.10.2014.

Kotizacija za učešće određuje se u iznosu od 150,00 EUR po učesniku ili u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate prema srednjem kursu NBS.

Organizatori su se sporazumeli da se sve uplate kotizacija i donacija, vrše na tekući račun Inženjerske akademije Srbije sa pozivom na broj: ROSOV PIN 2014.

Inženjerska akademija Srbije vršiće sva plaćanja usluga i drugih troškova vezanih za održavanje i organizaciju održavanja Drugog regionalnog okruglog stola o vatrostalstvu, procesnoj industriji i nanotehnologijama.

Organizatori obaveštavaju zainteresovane da se sve aktivnosti oko održavanja ovog skupa mogu pratiti na www.rosov.rs a komunikaciju ostvarivati na e-mail:office@rosov.rs

 

Organizatori okruglog stola

 

Program održavanja okruglog stola

Program održavanja okruglog stola možete preuzeti ovde.

Prijava učesnika